Ažuriran skup podataka zaključno s danom 26. lipnja 2020.  

KOTAO ZA PROIZVODNJU DOMAĆE RAKIJE I DRUGIH DESTILATA I KONDENZATA
(11) Broj prijave patenta: P970106A  (Prijava okončana nakon objave)
(10) HR P970106 A2
 1. str.Opis
(22) Datum podn. prijave:26.02.1997
(43) Datum objave prijave:30.04.1999
(54) Eng. naziv:A BOILER FOR THE PRODUCTION OF HOME MADE BRANDY AND OTHER DISTILLATES AND CONDENSATES 
(71) Podnositelj:
1.Ivan Jakobović, Donja Bebrina 36, 35000 Slavonski Brod, HR
 
(72) Izumitelj(i):
1.Ivan Jakobović, Donja Bebrina 36, 35000 Slavonski Brod, HR
 
(51) Mkp: B01D 3/04 (2006.01)
  B01D 5/00 (2006.01)
 Mkp7: B01D 3/04, B01D 5/00

Izjava o odricanju odgovornosti:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne snosi odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka sadržanih na ovim stranicama.

Small logo © Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske