e-REGISTRI INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

e-Registri industrijskog vlasništva omogućavaju pristup podacima iz javnih registara industrijskog vlasništva sukladno propisima o zaštiti industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj.

Podaci u e-Registrima industrijskog vlasništva odnose se na podatke o prijavama i priznatim pravima industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske temeljem nacionalnog sustava zaštite i međunarodnih sustava zaštite žiga i industrijskog dizajna (tzv. Madridski i Haški sustav), a ne uključuju podatke o prijavama i priznatim pravima temeljem jedinstvenih sustava za ukupni teritorij Europske Unije (žigovi i registrirani dizajni Europske Unije – EUTM i RCD) koji su raspoloživi u odgovarajućim registrima Ureda Europske Unije za intelektualno vlasništvo.

e-Registrima se može pristupiti bez prethodne registracije a njihovo je korištenje besplatno.

 
S obzirom na propisane prethodne službene objave određenih podataka, ti podaci dostupni su u e-Registrima tek po njihovoj objavi. Podaci se osvježavaju sukladno dinamici objave službenog glasila, dvotjedno.

Podaci u e-Registrima odnose se na sljedeća prava industrijskog vlasništva:

 • Patenti
 • Uporabni modeli
 • Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i sredstva za zaštitu bilja
 • Topografije poluvodičkih proizvoda
 • Žigovi
 • Industrijski dizajn
 • Oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti registrirane pri Zavodu

Patenti i uporabni modeli

Dostupni su podaci koji se odnose na:
 • Objavljene prijave patenata u nacionalnom postupku
 • Patente priznate u nacionalnom postupku
 • Europske patente upisane u nacionalni registar
 • Registrirane uporabne modele
Dokumenti objavljenih prijava patenata, patenata i uporabnih modela sastoje se od prve strane s bibliografskim podacima te opisa izuma, (sažetka), patentnih zahtjeva i crteža.

Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i sredstva za zaštitu bilja (Supplementary Protection Certificate - SPC)

Dostupni su podaci koji se odnose na:
 • Objavljene zahtjeve za izdavanje svjedodžbe
 • Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti uključujući podatke o produljenju svjedodžbe.

Topografije poluvodičkih proizvoda

Dostupni su podaci koji se odnose na:
 • Registrirane topografije poluvodičkih proizvoda.

Žigovi

Dostupni su podaci koji se odnose na:
 • Objavljene prijave u nacionalnom postupku
 • Registrirane žigove u nacionalnom postupku
 • Međunarodne registracije žiga (prema tzv. Madridskom sustavu) s naznakom Republike Hrvatske kao države u kojoj se zahtijeva ili je priznata njihova zaštita ili su podrijetlom s njezinog teritorija.

Industrijski dizajn

Dostupni su podaci koji se odnose na:
 • Objavljeni registrirani industrijski dizajn (uključujući i prijave industrijskih obličja, podnesenih u razdoblju od 1.1.2000. do 31.12.2003. prema tada važećem Zakonu o industrijskom obličju)
 • Međunarodne registracije industrijskog dizajna (prema tzv. Haškom sustavu) s naznakom Republike Hrvatske kao države u kojoj se zahtijeva ili je priznata njihova zaštita.

Oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti za proizvode i usluge registrirane pri Zavodu*

Dostupni su podaci koji se odnose na:
 • Objavljene prijave i registrirane oznake
 • Registrirana prava korištenja oznaka.
*Za koje zaštita nije propisana posebnim propisima – za ostale oznake vidjeti Ministarstvo poljoprivrede (link: https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/hrana-111/oznake-kvalitete/zoi-zozp-zts-poljoprivrednih-i-prehrambenih-proizvoda/228)

NAPOMENA: U slučaju proturječnosti između podataka o međunarodnim registracijama žigova i dizajna iz međunarodnih registara Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) i podataka u e-Registru industrijskog vlasništva
službenima i vjerodostojnima smatraju se podaci iz međunarodnih registara WIPO-a.
 
Za sve primjedbe i uočene nedostatke u vezi e-Registra molimo obratite se na adresu: dziv_pretrage@dziv.hr.