PRETRAGE OBJAVLJENIH PRIJAVA I PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA U RH
Podaci dostupni na ovim stranicama isključivo su informativne naravi te se ne mogu smatrati potpunim i mjerodavnim izvorom informacija s područja intelektualnog vlasništva. Iako Državni zavod za intelektualno vlasništvo ulaže napore u postizanje sveobuhvatnosti i ažurnosti prikazanih informacija njihova točnost nije zajamčena; ispušteni su detalji koji bi u pojedinim okolnostima mogli biti relevantni. Korisnicima se preporučuje da prije nego što pokrenu bilo koji postupak služeći se ponuđenim informacijama zatraže stručni savjet.
 
Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne snosi odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka sadržanih na ovim stranicama.
 
Pretraživanje objavljenog industrijskog vlasništva DZIV-a obuhvaća ažuriran skup podataka zaključno
s danom 18.9.2020.. Podaci se osvježavaju svaki drugi petak, nakon izlaska službenog glasila Zavoda.
 

Informacije dostupne na ovim stranicama

Korištenjem internet stranice za pretragu podataka na DZIV internet poslužitelju možete doći do slijedećih podataka.
 
Patenti
Baza dostupnih podataka sadrži bibliografske podatke svih objavljenih prijava i priznatih patenata.
Spisi objavljenih prijava i patenata sastoje se od prve strane s bibliografskim podacima i opisa.
 
Žigovi - Domaće registracije
Baza sadrži bibliografske podatke i reprodukciju znaka svih objavljenih prijava i registriranih žigova.
 
Žigovi - Međunarodne registracije
Baza sadrži osnovne bibliografske podatke i reprodukcije žigova upisanih u međunarodni registar žigova, a koji su designirani za Republiku Hrvatsku ili je zemlja podrijetla njihove registracije Republika Hrvatska.
Podaci su iz međunarodnog registra žigova koji vodi Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) i mogu se u cijelosti pretraživati i na adresi: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/.

Industrijski dizajn
Baza sadrži bibiliografske podatke i reprodukcije izgleda dizajna svih objavljenih industrijskih dizajna (uključujući i prijave industrijskih obličja, podnesenih u razdoblju od 1.1.2000. do 31.12.2003. prema tada važećem Zakonu o industrijskom obličju).

Industrijski dizajn - Međunarodne registracije
Baza sadrži bibliografske podatke industrijskog dizajna koji su designirani za Republiku Hrvatsku i upisani u međunarodni registar, a reprodukcija tih industrijskih dizajna dobiva se klikom na Hague Express u rezultatu pretrage. Podaci su iz međunarodnog registra industrijskog dizajna koji vodi Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) i mogu se u cijelosti pretraživati i na adresi: http://www.wipo.int/hague/en/design_search .

Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti (SPC)
Baza sadrži bibliografske podatke svih objavljenih zahtjeva za priznavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i priznatih svjedodžbi, uključujući podatke o produljenju svjedodžbe.

NAPOMENA: U slučaju proturječnosti između podataka iz međunarodnih registara Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) i podataka u bazi Zavoda,
službenim i vjerodostojnim smatraju se podaci iz međunarodnih registara WIPO-a.
 
Za sve primjedbe i uočene nedostake u vezi pretraga podataka molimo obratite se na adresu: dziv_pretrage@dziv.hr