Ažuriran skup podataka zaključno s danom 24. studenog 2023.  
Osnovni podaci
 
(11)Registarski broj:D20130169  (Priznato industrijsko obličje/registriran industrijski dizajn)
(21)Broj prijave ind. diz.:D20130169A
(22)Datum podn. prijave:22.08.2013
(54)Naznaka proizvoda:KARTONSKA AMBALAŽA ZA PROIZVODE BRZE PREHRANE
(51)Lokarnska klasa:LOC (9) Cl. 09-03
(15)Datum priznanja:13.01.2014
(18)Datum do kojeg ind. dizajn vrijedi:22.08.2028
(45)Datum objave ind. diz.:17.01.2014
(73)Nositelj(i):
1.Goran Kolarić,
Maršanići 5, 10090 Zagreb, HR
 
(74) Zastupnik:
1.Odvjetničko društvo VIDOVIĆ & PARTNERI j.t.d.,
Ulica Kralja Zvonimira 2, 10000 Zagreb, HR
 
(72)Dizajner(i):
1.Goran Kolarić, Maršanići 5, 10090 Zagreb, HR
(55)Izgled dizajna:
Slika 1
Slika 1

Slika 2
Slika 2

Slika 3
Slika 3

Slika 4
Slika 4

Slika 5
Slika 5

Slika 6
Slika 6

 
 
(57) Opis prikaza ili uzorka:ne
 
PRODUŽENJE
(18)Datum do kojeg vrijedi produženje vrijednosti ind. dizajna22.08.2028
 Datum podn. zahtjeva14.08.2023
 Datum objave15.09.2023, HGIV 19/2023
 GodinaX-XV

Izjava o odricanju odgovornosti:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne snosi odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka sadržanih na ovim stranicama.

Small logo © Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske