Ažuriran skup podataka zaključno s danom 24. svibnja 2024.  
Osnovni podaci
 
(11)Registarski broj:D20130196  (Prestanak vrijednosti industrijskog dizajna)
(21)Broj prijave ind. diz.:D20130196A
(22)Datum podn. prijave:11.10.2013
(54)Naznaka proizvoda:BLOK ZA PISANJE
(51)Lokarnska klasa:LOC (9) Cl. 19-04
(15)Datum priznanja:24.01.2014
(18)Datum do kojeg ind. dizajn vrijedi:11.10.2018
(45)Datum objave ind. diz.:31.01.2014
(73)Nositelj(i):
1.IMPERITO d.o.o.,
Susedsko polje 47, 10000 Zagreb, HR
 
(72)Dizajner(i):
1.Dario Plehati, Vrapčanska 9A, 10000 Zagreb, HR
(55)Izgled dizajna:
Slika 1
Slika 1

Slika 2
Slika 2

Slika 3
Slika 3

 
 
(57) Opis prikaza ili uzorka:ne
 
PRESTANAK VRIJEDNOSTI
(18) Datum isteka vrijednosti11.10.2018
(45) Datum objave u službenom glasilu Zavoda28.06.2019

Izjava o odricanju odgovornosti:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne snosi odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka sadržanih na ovim stranicama.

Small logo © Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske