Ažuriran skup podataka zaključno s danom 26. svibnja 2023.  
Osnovni podaci
 
(11)Registarski broj:D20190033-2  (Priznato industrijsko obličje/registriran industrijski dizajn)
(21)Broj prijave ind. diz.:D20190033A
(22)Datum podn. prijave:27.03.2019
(54)Naznaka proizvoda:STOL (IGRAČI STOL)
(51)Lokarnska klasa:LOC (12) Cl. 21-01
(15)Datum priznanja:23.05.2019
(18)Datum do kojeg ind. dizajn vrijedi:27.03.2024
(45)Datum objave ind. diz.:31.05.2019
(73)Nositelj(i):
1.Silvio Budicin,
Domenico Medelin 10, 52210 Rovinj, HR
 
(72)Dizajner(i):
1.Silvio Budicin, Domenico Medelin 10, 52210 Rovinj, HR
(55)Izgled dizajna:
Slika 1
Slika 1

Slika 2
Slika 2

Slika 3
Slika 3

Slika 4
Slika 4

 
Ostali podaci Ostali podaci
 
(57) Opis prikaza ili uzorka:ne

Izjava o odricanju odgovornosti:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne snosi odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka sadržanih na ovim stranicama.

Small logo © Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske