Ažuriran skup podataka zaključno s danom 24. studenog 2023.  

(54) KOTAO ZA PROIZVODNJU DOMAĆE RAKIJE I DRUGIH DESTILATA I KONDENZATA
Osnovni podaci
 
(21)Broj prijave patenta: P970106A  (Prijava okončana nakon objave)
(10) HR P970106 A2
 1. str.Opis
(22) Dan podn. prijave:26.02.1997
(54) Naziv izuma (eng.):A BOILER FOR THE PRODUCTION OF HOME MADE BRANDY AND OTHER DISTILLATES AND CONDENSATES 
(51) MKP: B01D 3/04 (2006.01)
  B01D 5/00 (2006.01)
 MKP7: B01D 3/04, B01D 5/00
(71) Podnositelj(i):
1.Ivan Jakobović, Donja Bebrina 36, 35000 Slavonski Brod, HR
 
(72) Izumitelj(i):
1.Ivan Jakobović, Donja Bebrina 36, 35000 Slavonski Brod, HR
 
(43) Dan objave prijave patenta i broj HGIV-a:30.04.1999, HGIV 2/1999
 
 
ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE
Zahtjev br. 1.
 Vrsta zahtjevazahtjev za potpuno ispitivanje
 Dan podnošenja27.10.1999
 Dan objave
 
OKONČANJE
 Način okončanjaobustava
 Dan okončanja29.01.2002

Izjava o odricanju odgovornosti:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne snosi odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka sadržanih na ovim stranicama.

Small logo © Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske