Ažuriran skup podataka zaključno s danom 26. svibnja 2023.  

(54) ELEKTRIČNO PODNO GRIJANJE NA NISKI NAPON
Osnovni podaci
 
(21)Broj prijave patenta: P20070419A  (Prijava okončana nakon objave)
(10) HR P20070419 A2
 1. str.Opis
(22) Dan podn. prijave:12.09.2007
(54) Naziv izuma (eng.):UNDERFLOOR HEATING AT LOW VOLTAGE 
(51) MKP: F24D 13/02 (2006.01)
(71) Podnositelj(i):
1.Zoran Brečević, Pino Budićin 19, 52424 Motovun, HR
 
(72) Izumitelj(i):
1.Zoran Brečević, Pino Budićin 19, 52424 Motovun, HR
 
(43) Dan objave prijave patenta i broj HGIV-a:31.01.2008, HGIV 1/2008
(57) Sažetak:Električno podno grijanje na niski napon koristi struje niskog napona kako bi se smanjila potrošnja električne energije i stvorio sistem električnog podnog grijanja koje nema elektromagnetskog zračenja. Radi na principu pretvaranja napona od 220V na niski napon od 7-20V ovisno o dužini grijaće trake (2). Pomoću releja (3) na kojeg su spojeni transformatori (5) i termostat, uključuje se i isključuje grijanje grijaće trake (2). Izvodi iz transformatora (5) spajaju se na prihvatna kliješta (1). Jedna strana grijaće trake (2) se postavlja između dviju spojnih ploča (11 i 12) te se traka razvlači po cijelom podu. 
 
Ostali podaci Ostali podaci
 
ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE
Zahtjev br. 1.
 Vrsta zahtjevazahtjev za potpuno ispitivanje
 Dan podnošenja14.03.2008
 Dan objave30.04.2008
 
OKONČANJE
 Način okončanjaobustava
 Dan okončanja06.04.2010

Izjava o odricanju odgovornosti:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne snosi odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka sadržanih na ovim stranicama.

Small logo © Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske