Ažuriran skup podataka zaključno s danom 5. kolovoza 2022.  

(54) PARFEM OD KOPRIVE URTICA
Osnovni podaci
 
(11)Broj konsenzualnog patenta: PK20170685  (Objavljen patent)
(10) HR PK20170685 B3
 1. str.Opis
Prethodne objave:
 HR P20170685 A2
 1. str.Opis
(21) Broj prijave patenta:P20170685A
(22) Dan podn. prijave:04.05.2017
(54) Naziv izuma (eng.):PERFUME FROM NETTLE URTICA 
(51) MKP: A61K 36/185 (2006.01)
  C11B 9/00 (2006.01)
  A61Q 13/00 (2006.01)
(73) Nositelj(i):
1.Dejan Levačić, Martina Pušteka 16, 40000 Čakovec, HR
 
(72) Izumitelj(i):
1.Dejan Levačić, Martina Pušteka 16, 40000 Čakovec, HR
 
(43) Dan objave prijave patenta i broj HGIV-a:16.11.2018, HGIV 23/2018
(45) Dan objave patenta i broj HGIV-a:15.11.2019, HGIV 23/2019
 Održavanje:28.04.2022., za godinu 6. 
(57) Sažetak:Dosadašnje kreacije parfema od koprive spravljaju se na način da glavna esencija biljke koprive jest od sintetičkih pripravaka. Ovim tehničkim rješenjem pripravka dobivanja parfema od koprive Ortica gdje je kopriva glavni esencijalni sastojak dobiven prirodnim putem, sušenjem i drobljenjem lišća koprive, čime se dobiva prirodna zelena boja parfema, koja uvijek ovisi o tome na kojem je mjestu ubrana i u kojem vremenskom periodu. Različite lokacije branja koprive pokazale su da uvijek daju drugačiji tonalitet prilikom proizvodnje parfema od svjetlo zelene do zagasito zelene boje. 
 
Ostali podaci Ostali podaci
 
ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE
Zahtjev br. 1.
 Vrsta zahtjevazahtjev za priznanje konsenzualnog patenta
 Dan podnošenja09.04.2018
 Dan objave16.11.2018
 
OSLOBAĐANJE PLAĆANJADjelomično oslobođen plaćanja troškova

Izjava o odricanju odgovornosti:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne snosi odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka sadržanih na ovim stranicama.

Small logo © Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske