Troškovi:

 
Model Broj računa primatelja
Poziv na broj odobrenja  

Upute:

POKRETANJE postupka priznanja prava
(NE postoji registarski broj)
  1. Odaberite opciju "Prva prijava"
  2. Kliknite "Generiranje poziva"
  3. Generira se ŠESTEROZNAMENKASTI broj
  4. S desne strane prikazuju se podaci o "pozivu na broj" za naknadu troškova
Pokrenuti postupci priznanja prava
KASNIJA plaćanja u postupku (postoji registarski broj)
Postupci kod međunarodnih žigova i industrijskih dizajna
KASNIJA plaćanja u postupku (postoji registarski broj)
Informacijske usluge (pretrage) i publikacije