Međunarodne registracije industrijskog dizajna (s naznakom Hrvatske kao države u kojoj se zahtijeva ili je priznata njihova zaštita)

Ažuriran skup podataka zaključno s danom 21. siječnja 2022.

Upute za pretragu

Upit: