Ažuriran skup podataka zaključno s danom 7. lipnja 2024.  

(54) RADIJALNO EKSPANZIJSKA KOČNICA
Osnovni podaci
 
(21)Broj prijave patenta: P20060193A  (Prijava okončana nakon objave)
(10) HR P20060193 A2
 1. str.Opis
(22) Dan podn. prijave:29.05.2006
(54) Naziv izuma (eng.):RADIALLY EXPANDING BRAKING DEVICE 
(51) MKP: F16D 51/04 (2006.01)
  B60T 1/06 (2006.01)
  B60T 13/122 (2006.01)
(71) Podnositelj(i):
1.Slavo Antolović, Bašići 44, 52444 Tinjan, HR
 
(72) Izumitelj(i):
1.Slavo Antolović, Bašići 44, 52444 Tinjan, HR
 
(30) Podaci o pravu prvenstva:
(31) 11/149,743 (32) 10.06.2005 (33) US
(43) Dan objave prijave patenta i broj HGIV-a:29.02.2008, HGIV 2/2008
(57) Sažetak:Radijalno ekspanzijski kočioni mehanizam za upotrebu u motornim vozilima. Kočioni mehanizam sadrži bubanj, mnoštvo nosivih elemenata te podizni mehanizam oblikovan tako da selektivno pokreće mnoštvo nosivih elemenata kako bi se postigao kontakt između njih i bubnja. 
 
 
ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE
Zahtjev br. 1.
 Vrsta zahtjevazahtjev za priznanje konsenzualnog patenta
 Dan podnošenja01.09.2008
 Dan objave30.09.2008
 
OKONČANJE
 Način okončanjaobustava
 Dan okončanja13.01.2009

Izjava o odricanju odgovornosti:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo ne snosi odgovornost za posljedice nastale korištenjem podataka sadržanih na ovim stranicama.

Small logo © Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske